29. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 21.10.2018 – 29. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 28.10.2018 – 30. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes je Den modliteb za misie. Sbírka dnešní neděle je určena na podporu misií prostřednictvím papežských misijních děl. Podobně také dobrovolný příspěvek na misijní štrúdl před katedrálou.

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Ve čtvrtek v 18:30 hod. bude další setkání přípravy dospělých na křest a biřmování.

- V sobotu 27. října 2018 v 19:00 hod. se v katedrále uskuteční Závěrečný koncert Festivalu pěveckých sborů – Republika 100. Zazní Dvořákovo Te Deum a další skladby. Účinkuje Pěvecký sbor Lumír, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, sólisté a orchestr.

- Dnes v neděli 21. října 2018 v 19 hodin v katedrále vystoupí Schola Gregoriana Pragensis. Koncert se koná v rámci festivalu Bachův varhanní podzim.

- Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí ekonomické agendy farností a finanční účetní. Podrobnější informace jsou na stránkách biskupství.

- Na stránkách biskupství se také můžete zapojit do ankety, která se týká zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna.

- Biskupství pořádá kurzy pro mladé lidi s názvem „Klíč k vydařenému manželství“ a „Vitamíny pro dobré manželství“. Informace na stránkách biskupství.

- Příští neděli 28. října proběhne změna času.

- Ve svých modlitbách pamatujte na všechny farníky-poutníky do Svaté země.