28. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 14.10.2018 – 28. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Středa – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – Svátek sv. Lukáše, evangelisty, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 21.10.2018 – 29. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Ve čtvrtek v 18:30 hod. bude příprava dospělých na křest a biřmování.

- Ve čtvrtek 18. října 2018 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

- V pátek 19. října jste zváni na tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Je možné přijít už od 15:30 hodin a jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet příští neděli, kdy je Den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka příští neděle půjde také na tento úmysl. Můžete přinést také vlastní pečivo, které se ke štrúdlu přidá. Ve středu v rámci náboženství se s dětmi pomodlíme misijní růženec.

- Příští neděli 21. října 2018 v 19 hodin v katedrále vystoupí Schola Gregoriana Pragensis. Koncert se koná v rámci festivalu Bachův varhanní podzim.

- Dnes v neděli 14. října v 18 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.