27. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 07.10.2018 – 27. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 14.10.2018 – 28. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Ve čtvrtek 4. října začala příprava dospělých na křest a biřmování. Stále je možné se ještě přihlásit.

- Příští neděli 14. října v 18 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.