26. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 30.09.2018 – 26. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Úterý – Památka svatých andělů strážných

Čtvrtek – Památka sv. Františka z Assisi, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Příští neděle – 07.10.2018 – 27. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi; 10:30 mše svatá

Další informace:

- V úterý 2. října 2018 v 19 hodin bude otec biskup Vojtěch slavit mši svatou na zahájení akademického roku.

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Pro všechny poutníky do Svaté země bude informační schůzka v pondělí 1. října v 19 hodin nebo v neděli 7. října v 19 hodin. Je možné si vybrat jeden z těchto dvou uvedených termínů.

- Ve čtvrtek 4. října začne příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti – křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Informace a přihlášky na faře.

- V sobotu 6. října 2018 v 9:30 bude slavena mše svatá na zahájení Teologického kurzu.

- Rovněž v sobotu 6. října v 11:30 hod. bude v katedrále slavena mše svatá pro Brněnský městský střelecký sbor u příležitosti 200. výročí odhalení Památníku míru – obelisku v Denisových sadech jako pietní vzpomínka na padlé a zemřelé v napoleonských válkách.

- Sbírka na fond PULS vynesla minulou neděli 14.824,- Kč. Neváhejte se stát donátory brněnské diecéze.