25. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 23.09.2018 – 25. neděle v mezidobí

Čtvrtek – Památka sv. Vincence z Paula, kněze, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, mše svatá pouze ráno v 9 hodin

V pátek nebude večerní mše, ale Nikodémova noc proběhne jako vždy od 20 do 22 hodin

Sobota – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod. (kromě 28.9.)

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu a ve čtvrtek v 17:30 hod.

Příští neděle – 30.09.2018 – 26. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi; 10:30 mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Tento pátek nebude kvůli svátku sv. Václava ani ministrantská schůzka ani biblická hodina pro dospělé.

- Ve čtvrtek 27. září se v katedrále uskuteční diecézní setkání prvokomunikantů – dětí, které přistoupily letos k prvnímu svatému přijímání. Mezi nimi budou i děti z naší farnosti. Mše svatá s biskupem Vojtěchem je v 10:00 hod.

- Ve čtvrtek 4. října začne příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti – křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Informace a přihlášky na faře.

- Pozvěte svoje nevěřící či hledající kamarády a přátele, kteří se chtějí dozvědět základní věci o křesťanství, na kurz Alfa, který začíná ve čtvrtek 4.10.2018 v 19 hodin u jezuitů nebo ve středu 26.9.2018 v 18 hodin v Kohoutovicích.

- Kurz Tajemství partnerských vztahů (pro mladé od 18 let) napomůže k sebepoznání, k poznání: životních hodnot a cílů, rozdílnosti mužské a ženské identity, vlivu původní rodiny. Kurz proběhne ve farním sále na Petrově od pondělí 24. 9., nebo od úterka 25. 9.

- Vitamíny pro dobré manželství je osm sobotních setkání pro mladé lidi ve věku 18 – 35 let inspirované biblickým příběhem Tobiáše a Sáry. Tematicky jsou zaměřena na otázky spojené s připraveností na manželství. Od září do prosince 2018 v Brně na Petrově v čase od 17.30 do 19.30 hodin. Účast bezplatná. Je možné se přihlásit do 26. září 2018.