24. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 16.09.2018 – 24. neděle v mezidobí

Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 23.09.2018 – 25. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi; 10:30 mše svatá

 

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček.

- Tento týden, ve středu 19. září, začíná vyučování náboženství na faře. Bude probíhat pravidelně vždy každou středu v 16:30 hod. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Na hodiny náboženství pak navazuje mše svatá pro děti v 17:30 hod.

- V pátek 21. září bude v 18:30 hod. první biblická hodina a také první ministrantská schůzka.

- Ve čtvrtek 4. října začne příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti – křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Informace a přihlášky na faře.

- Pro všechny dospělé, kteří chtějí prohloubit své biblické a teologické vzdělání, biskupství pořádá Biblický kurz (pět čtvrtečních večerů na Biskupském gymnáziu) nebo Teologický kurz (16 sobot). Informace na internetových stránkách biskupství.

- Příští neděli 23. září bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací bude příští neděli v ohláškách a na internetu.

- Zveme vás na večerní setkání na téma Sedm klíčů k vybudování zralého manželství aneb Jak využít změny v našem vztahu. Setkání se uskuteční v aule Martina Středy (jezuitský kostel) v pátek 21. září od 18 hodin.

- Pozvěte svoje nevěřící či hledající kamarády a přátele, kteří se chtějí dozvědět základní věci o křesťanství, na kurz Alfa, který začíná ve čtvrtek 4.10.2018 v 19 hodin u jezuitů nebo ve středu 26.9.2018 v 18 hodin v Kohoutovicích.