23. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 09.09.2018 – 23. neděle v mezidobí

Čtvrtek – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek Povýšení svatého kříže, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka Panny Marie Bolestné

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 16.09.2018 – 24. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi; 10:30 mše svatá

 

Další informace:

- Ve středu 12. září 2018 se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Sobotíně. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále, jejíž hudební doprovod bude tvořen z tábornických písní. Prosíme zpěvníky s sebou! Poté se děti i táboroví vedoucí přesunou na faru, kde bude připraven společný program.

- Ve středu 12. září 2018 v 16 hodin bude první setkání dětské scholy Petrováček.

- Ve čtvrtek 13. září se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Závěr festivalu bude patřit tvorbě Antonína Dvořáka, můžete si vyslechnout Mši D dur, op.86, a transkripci Symfonie e moll „Z nového světa“. Koncert začíná v 19:30 hod.

- Začátek školního roku připomíná také začátek vyučování náboženství. I v nadcházejícím školním roce 2018/2019 bude náboženství na petrovské faře, konkrétně vždy ve středu v 16:30 hod. První setkání bude 19. 9. (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Také vyučování náboženství na Bakalce bude obdobně jako v minulých letech.

- Ve čtvrtek 4. října začne příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Informace a přihlášky na faře.

- Dnes 9. září v čase 16 – 22 hod. se uskuteční v Denisových sadech benefiční koncert pro Bulharsko s názvem Postav školu a kostel. Cílem je prezentace a podpora salesiánského díla v Bulharsku.