22. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 02.09.2018 – 22. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Svátek Narození Panny Marie

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 09.09.2018 – 23. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi; 10:30 mše svatá

 

Další informace:

- V pondělí 3. září 2018 v 8:30 hod. bude biskup Vojtěch Cikrle slavit v katedrále mši svatou na zahájení školního roku Biskupského gymnázia.

- Ve čtvrtek 6. září se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Koncert začíná v 19:30 hod.

- Začátek školního roku připomíná také začátek vyučování náboženství. I v nadcházejícím školním roce 2018/2019 bude náboženství na petrovské faře, konkrétně vždy ve středu v 16:30 hod. První setkání bude 19. 9. (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Také vyučování náboženství na Bakalce bude obdobně jako v minulých letech.

- Příští neděli 9. září se při mši svaté v 9 hodin rozloučíme s otcem Jiřím Janalíkem, který se stal spirituálem Biskupského gymnázia.

- Příští neděli 9. září v čase 16 – 22 hod. se uskuteční v Denisových sadech benefiční koncert pro Bulharsko s názvem Postav školu a kostel. Cílem je představení a podpora salesiánského díla v Bulharsku.