20. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 19.08.2018 – 20. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Úterý – Památka sv. Pia X., papeže

Středa – Památka Panny Marie Královny

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den ranní mše svatá v 7:30 hod.

-         večerní mše svatá pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 26.08.2018 – 21. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá;    10:30 mše svatá

 

V úterý 21. srpna 2018 se naše katedrála stane jedním z míst oslav a připomenutí 50. výročí událostí roku 1968 – tzv. Pražského jara a srpnových událostí – „Svoboda - velký dar 1968 – 2018“.

V 19:00 hod. proběhne v katedrále slavnostní koncert duchovní hudby. Zazní Missa solemnis J. Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT, sólistů a Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla pod vedením Petra Kolaře.

Na koncert naváže společný večer chval, díků a proseb se zpěvy Taizé, s možností zapálit svíci na svůj úmysl.

V areálu Petrova je připraven i doprovodný program. Diecézní muzeum nabídne od 15:00 hodin tvořivý workshop s možností ozdobit si svíci.

V 17:30 hod. bude v sále na faře přednáška Ing. Bc. Luďka Navary „Rok 1968 jako mezník českých novodobých dějin“.

V neděli 26. srpna 2018 v 10:30 hod. budou oslavy zakončeny slavnostní bohoslužbou v katedrále s připomenutím všech obětí totality.