19. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 12.08.2018 – 19. neděle v mezidobí - Oslavy Dne Brna 2018

V 10:30 hod. bude slavena pontifikální bohoslužba za město Brno a jeho obyvatele, hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch.

V dalších dnech následuje program na různých místech Brna, jehož součástí bude tradiční rekonstrukce historické bitvy v roce 1645 na Špilberku v sobotu 18. srpna 2018.

Podrobný program Dne Brna si můžete najít na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

 

Úterý – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Středa – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, mše svatá v katedrále pouze ráno v 7:30 hod. Srdečně ale zveme v ten den k účasti na slavnostní mši svaté v bazilice na Starém Brně v 18 hodin, kterou bude slavit otec biskup Vojtěch.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den ranní mše svatá v 7:30 hod.

-         večerní mše svatá pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 19.08.2018 – 20. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá;    10:30 mše svatá

 

-         Už dnes Vás zveme do katedrály na program s názvem Svoboda – velký dar, který se uskuteční v úterý 21. srpna 2018 u příležitosti 50. výročí událostí roku 1968. V 19 hodin zazní v katedrále koncert duchovní hudby, na který naváže večer chval, díků a proseb.