18. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 05.08.2018 – 18. neděle v mezidobí

Pondělí – Svátek Proměnění Páně

Středa – Památka sv. Dominika, kněze

Čtvrtek – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

-         Ve čtvrtek v 19:30 hod. bude další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Zároveň v ten den budou otevřeny vyhlídky z věží až do 22 hodin.

Pátek – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka sv. Kláry panny

Prázdninový režim:

-         každý den ranní mše svatá v 7:30 hod.

-         večerní mše svatá pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře

Příští neděle – 12.08.2018 – 19. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá;    10:30 mše svatá

 

Oslavy Dne Brna 2018

Letošní oslavy Dne Brna budou zahájeny v katedrále v sobotu 11. srpna 2018 v 19 hodin. Zazní pozdravy biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Petra Vokřála. Hned poté následuje slavnostní koncert v rámci festivalu Maraton hudby. Zazní „Lužanská“ mše D dur Antonína Dvořáka v podání Ensemble Inégal.

Pontifikální bohoslužba za město Brno a jeho obyvatele bude slavena na Petrově v neděli 12. srpna 2018 v 10:30 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch.

V areálu Petrova je o víkendu 11. a 12. srpna připraven další duchovní i kulturní program, jehož součástí bude i jedinečná exotická ochutnávka u sester misionářek Donum Dei.

Další dny následuje program na různých místech Brna, jehož součástí bude tradiční rekonstrukce historické bitvy v roce 1645 na Špilberku v sobotu 18. srpna 2018.

Podrobný program si můžete najít na nástěnce a na webových stránkách farnosti.