17. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 29.07.2018 – 17. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Středa – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Prázdninový režim:

-         každý den ranní mše svatá v 7:30 hod.

-         večerní mše svatá pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře

Příští neděle – 05.08.2018 – 18. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá;    10:30 mše svatá