16. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 22.07.2018 – 16. neděle v mezidobí

Pondělí – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Středa – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Čtvrtek – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Gorazda a druhů, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den ranní mše svatá v 7:30 hod.

-         večerní mše svatá pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře

Příští neděle – 29.07.2018 – 17. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;         9:00 mše svatá;     10:30 mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek v 19:30 hod. bude další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Zároveň v ten den budou otevřeny vyhlídky z věží až do 22 hodin.