15. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 15.07.2018 – 15. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den ranní mše svatá v 7:30 hod.

-         večerní mše svatá pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         nejsou páteční úřední hodiny na faře

Příští neděle – 22.07.2018 – 16. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá;      9:00 mše svatá;    10:30 mše svatá