11. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 17.06.2018 – 11. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Čtvrtek – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Příští neděle – 24.06.2018 – Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

7:30 – latinská mše svatá; 10:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi

Další informace:

- Ve středu 20. června bude v 19 hodin koncert Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a mužského sboru z Islandu.

- V pátek bude poslední biblická hodina.

- V sobotu při mši svaté v 9 hodin biskup Vojtěch udělí jáhenské a kněžské svěcení (čtyři kandidáti kněžského a tři jáhenského svěcení).

- Příští neděli 24. června 2018, budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Po mši svaté následuje oběd na farní zahradě, další společný program a v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky. Na stolku pro obětní dary se prosím zapište na oběd.

- Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.

- Zveme na výstavu „Matka Tereza světlo v temnotě dneška“, která je umístěna v blízkém kostele sv. Michala do 1.7.2018.

- O příštím víkendu se v areálu Rosa Coeli v Dolních Kounicích uskuteční křesťanský festival Kefasfest. Hlavními hosty letošního ročníku je skupina Poetika, Pokáč, Noemiracles, OKno a další.