10. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 10.06.2018 – 10. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Barnabáše, apoštola

Středa – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Příští neděle – 17.06.2018 – 11. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá; 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi; 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Dnes večer v 18 hodin budou slavnostní zpívané nešpory.

- Ve středu bude setkání třicátníků.

- Ve čtvrtek 14. června začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus osmi letních varhanních koncertů, přibližně každý druhý čtvrtek. Začátek koncertu je tentokrát v 18:30 hod. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích.

- V pátek 15. června bude poslední náboženství pro děti v tomto školním roce. Slavnostně se předá vysvědčení a zakončíme také cyklus mší svatých pro děti. Na páteční večer budou připraveny hry pro děti a počítá se i s přespáním dětí na faře až do soboty do rána. Více informací u katechetek. Biblická hodina pro dospělé bude jako obvykle.  

- V neděli za 14 dní, tj. 24. června 2018, budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Po mši svaté následuje oběd na farní zahradě, další společný program a v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Na stolku pro obětní dary se prosím zapište na oběd.