Těla a Krve Páně

dne .

Farní ohlášky – 03.06.2018 – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Při mši svaté v 9 hodin budeme slavit první svaté přijímání našich dětí.

Dnes odpoledne se můžeme zúčastnit oslav svátku Těla a Krve Páně ve městě. V 15:30 hod. bude mše svatá s otcem biskupem Pavlem v kostele u minoritů, potom eucharistický průvod městem a zakončení svátostným požehnáním u nás v katedrále.

Úterý – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, adorační den farnosti, po celý den příležitost k eucharistické adoraci, v 17:30 hod. mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem

Sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Příští neděle – 10.06.2018 – 10. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá; 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi; 10:30 – mše svatá

Další informace:

- V pátek bude náboženství pro děti, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé.