Slavnost Nejsvětější Trojice

dne .

Farní ohlášky – 27.05.2018 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Středa – Památka sv. Zdislavy

Čtvrtek – Svátek Navštívení Panny Marie, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Justina, mučedníka

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Příští neděle – 03.06.2018 – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:30 – latinská mše svatá; 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi; 10:30 – mše svatá

Při mši svaté v 9 hodin budeme slavit první svaté přijímání našich dětí.

Odpoledne se můžeme zúčastnit oslav svátku Těla a Krve Páně ve městě. V 15:30 hod. bude mše svatá s otcem biskupem Pavlem v kostele u minoritů, potom eucharistický průvod městem a zakončení svátostným požehnáním u nás v katedrále.

Další informace:

- Poslední letošní mariánská májová pobožnost bude ve středu v 17 hodin.

- Ve čtvrtek bude setkání biřmovanců a nově pokřtěných.

- V pátek bude náboženství pro děti a mše svatá pro děti. Ministrantská schůzka ani biblická hodina ale nebude, protože děti budou slavit svou první svátost smíření. Bude to příležitost ke zpovědi i pro rodiče, kmotry a další příbuzné.

- Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se zapojili do Noci kostelů na Petrově.

- Srdečně zveme na výstavu Tváře místní církve. Tato výstava představuje životy osobností, které jsou spojené s životem v sedmi farnostech v Brně. Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě. U nás na Petrově jsou to Mons. Karel Skoupý a Mons. Ludvík Horký. Výstava potrvá do 17. června 2018.