Seslání Ducha Svatého

dne .

Farní ohlášky – 20.05.2018 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Pondělí – Slavnost Výročí posvěcení brněnské katedrály, mši svatou ráno v 7:30 hod. slaví otec biskup Vojtěch

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu a ve čtvrtek v 17:30 hod., v pátek v 18 hodin.

Příští neděle – 27.05.2018 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30 – latinská mše svatá; 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi; 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Mariánské májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté cca v 19:45 hod.

- V pátek 25. května všechny srdečně zveme na Noc kostelů. Informace o programu v katedrále i v jiných kostelích najdete na internetových stránkách Noci kostelů a v brožurkách, které jsou dnes v kostele připraveny k rozebrání. Mše svatá je v pátek mimořádně až v 18:00 hod. Pravidelné páteční aktivity – náboženství pro děti, ministrantská schůzka, biblická hodina – tentokrát odpadají.

- V sobotu 26. května bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou v katedrále v 10:00 hod. na ukončení kurzu Katecheta. Osvědčení předá také některým našim farníkům.

- Římskokatolická farnost Brno-Řečkovice zve na křesťanský festival „FULL OF LIFE“, který se uskuteční v sobotu 26. května 2018 od 14:00 do 22:00 hodin v areálu bývalého pivovaru (nad kostelem). Informace o programu najdete na plakátku.