7. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 13.05.2018 – 7. neděle velikonoční

Pondělí – Svátek sv. Matěje, apoštola

Středa – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 20.05.2018 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Další informace:

- Dnes večer v 18 hodin budou v katedrále slavnostní zpívané nešpory.

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, tvoření pro holky, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Svatodušní vigilie – sobota 19.5. ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace. Není to mše. Je to duchovní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého a na biřmování.

- Mariánské májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté cca v 19:45 hod.

- Prosíme o pomoc při organizaci Noci kostelů, která se letos uskuteční v pátek 25. května. Ke konkrétním úkolům se můžete zapsat do tabulky v sakristii.