6. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 06.05.2018 – 6. neděle velikonoční

Úterý – Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 13.05.2018 – 7. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, tvoření pro holky, ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy ve středu a v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté cca v 19:45 hod.

- Všechny zveme na farní pěší pouť na Vranov v úterý 8. května 2018. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.

- Prosíme o pomoc při organizaci Noci kostelů, která se letos uskuteční v pátek 25. května. Ke konkrétním úkolům se můžete zapsat do tabulky.