4. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 22.04.2018 – 4. neděle velikonoční

Pondělí – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Úterý – Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka

Středa – Svátek sv. Marka, evangelisty

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 29.04.2018 – 5. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, která se konala minulou neděli, naše farnost vybrala 20.127,- Kč.

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, tvoření pro holky a ministrantská schůzka. Biblická hodina nebude.

- Ve čtvrtek 26. dubna při mši svaté v 17:30 proběhne vzpomínka na zesnulého režiséra Miloše Formana. Kázání pronese jáhen Jan Špilar, který s M. Formanem spolupracoval. Při mši zazní Mozartovo Requiem, které zaznělo také ve známém Formanově filmu Amadeus.

- Naše farnost pořádá pouť do Svaté země, v termínu 22.-31.10.2018, za cenu 27.000,- Kč. Podrobné informace si můžete vyzvednout v sakristii nebo najít na farních internetových stránkách. Pro závazné přihlášení je potřeba co nejdříve dodat požadované údaje.

- V sobotu 5. května proběhne Diecézní pouť ministrantů na Vranov.