3. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 15.04.2018 – 3. neděle velikonoční

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 22.04.2018 – 4. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Dnes je Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, tvoření pro holky a ministrantská schůzka. Biblická hodina nebude, v tomto čase bude setkání farní pastorační rady.

- Zveme děti od 6 do 16 let na letní farní tábor, který se bude konat na faře v Sobotíně u Šumperka v termínu 7.-14. července 2018. Cena tábora je pro děti z farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme zájemce, aby rodiče své děti přihlásili do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.

- Naše farnost pořádá pouť do Svaté země, v termínu 22.-31.10.2018, za cenu 27.000,- Kč. Podrobné informace si můžete vyzvednout v sakristii nebo najít na farních internetových stránkách.