2. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 08.04.2018 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Pondělí – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, mše svatá ráno v 7:30 hod.

Středa – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 15.04.2018 – 3. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Dnes mši svatou v 9 hodin hudebně doprovodí sboristé, sólisté a instrumentalisté ze Základní umělecké školy varhanické Brno.

Další informace:

- Dnes v neděli 8. dubna v 18 hodin zazní v katedrále slavnostní zpívané nešpory. Po nešporách Mons. Jiří Mikulášek uvede ve farním sále pásmo na téma Boží milosrdenství a druhý příchod Ježíše Krista.

- Ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, tvoření pro holky a ministrantská schůzka.

- Zveme děti od 6 do 12 let na letní farní tábor, který se bude konat na faře v Sobotíně u Šumperka v termínu 7.-14. července 2018. Cena tábora je pro děti z farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme zájemce, aby rodiče své děti přihlásili do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.

- Na faře je připraven nový rozpis nedělních služeb ve farní kavárně. Neváhejte se zapsat.

- Zveme na Tři dny křesťanské spirituality s P. Anselmem Grünem příští víkend 13.-15.4. 2018. Páteční přednáška „Hory a údolí života“ proběhne v 18:30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. Sobotní program je v aule Biskupského gymnázia v Brně (Barvičova 85).

- Srdečně zveme na slavnostní koncert u příležitosti 50. narozenin dómského varhaníka a regenschoriho Mgr. Petra Kolaře v sobotu 14. dubna 2018 v 18:00 hod. Zazní díla českých a světových autorů v podání žáků a přátel jubilanta.