Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

dne .

Farní ohlášky – 01.04.2018 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 – pontifikální mše svatá. Zazní při ní Missa solemnis in D Josefa Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla, sólistů, u varhan Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.

Pondělí velikonoční – mše svatá pouze v 9 hodin

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den (kromě velikonočního pondělí) je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 08.04.2018 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Mši svatou v 9 hodin hudebně doprovodí sboristé, sólisté a instrumentalisté ze Základní umělecké školy varhanické Brno.

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, tvoření pro holky a biblická hodina. Ministrantská schůzka tentokrát nebude.

- Zveme děti od 6 do 12 let na letní farní tábor, který se bude konat na faře v Sobotíně u Šumperka v termínu 7.-14. července 2018. Cena tábora je pro děti z farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme zájemce, aby rodiče své děti přihlásili do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.

- Na faře je připraven nový rozpis nedělních služeb ve farní kavárně. Neváhejte se zapsat.