Květná neděle

dne .

Farní ohlášky – 25.03.2018 – Květná neděle

Pondělí – mše svatá v 7:30 hod.

Úterý – mše svaté v 7:30 a v 19:00 hod.

Středa – mše svatá v 7:30 a v 17:30 hod.

Zelený čtvrtek – ráno v 7:00 hod. je modlitba breviáře v katedrále. Dopoledne v 9:00 hod. bude otec biskup Vojtěch sloužit mši sv. se svěcením olejů (Missa chrismatis). Večerní mše sv. na památku Večeře Páně začíná v 17:30 hod. Po ní následuje adorace v Getsemanské zahradě.

Velký pátek – den, kdy si připomínáme Ježíšovo umučení. Ráno v 7:00 hod. je modlitba breviáře v katedrále. Velkopáteční obřady začínají odpoledne v 15:00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. V tento den bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi.

Bílá sobota – je dnem ztišení a modlitby. Ráno v 7:00 hod. je modlitba breviáře v katedrále. Po celý den pak bude příležitost k soukromé modlitbě u Božího hrobu. Velikonoční vigilie začne v 21:00 hod. žehnáním ohně a velikonoční svíce na prostranství před katedrálou. Při mši sv. otec biskup udělí křest našim katechumenům.

Příští neděle – 01.04.2018 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 – pontifikální mše svatá. Zazní při ní Missa solemnis in D Josefa Schreiera v podání Pěveckého sdružení MAGNIFICAT, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla, sólistů, u varhan Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.

Na velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:00 hod.

Další informace:

- Ve čtvrtek bude pravidelné setkání katechumenů a biřmovanců.

- Dnes odpoledne zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Černé Hory. První zastavení stojí na okraji přístupové silnice do Černé Hory od Blanska. Začátek křížové cesty je v 15:00 hod. Pokud máte volné místo v autě, nabídněte je někomu z farníků. Možný sraz u katedrály je ve 14:00 hod.

- Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 31. března ráno v 9:00 hod. na faře. Potřebné věci budou zajištěny. Přijďte v hojném počtu.

- Využijte v těchto dnech příležitostí ke svátosti smíření. Kromě obvyklých časů navíc:

Zelený čtvrtek 29.3. – 19:30-21:00

Velký pátek 30.3. – 14:00-15:00; 17:00-19:00

- Zveme děti od 6 do 12 let na letní farní tábor, který se bude konat na faře v Sobotíně u Šumperka v termínu 7.-14. července 2018. Cena tábora je pro děti z farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme zájemce, aby rodiče své děti přihlásili do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč.