5. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 18.03.2018 – 5. neděle postní

Pondělí – Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie, mše svatá ráno v 7:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 25.03.2018 – Květná neděle

Na Květnou neděli budou v katedrále pouze dvě mše svaté:

7:30 - latinská mše svatá 10:00 – slavnostní mše svatá slavená otcem biskupem Pavlem Konzbulem, která začíná žehnáním ratolestí v Denisových sadech (Pozor na změnu začátku, propojí se tak mše devátá a půl jedenáctá)

Je také dobré připomenout, že na Květnou neděli proběhne změna na letní čas, vyspíme se tedy o hodinu méně.

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a tvoření pro holky. Biblická hodina nebude.

- Tento pátek mimořádně nebude Nikodémova noc.

- Dnes bude zkouška Petrováčku.

- Dnes v 17 hodin se uskuteční v katedrále postní koncert. Zazní Giovanni Battista Pergolesi STABAT MATER a další známé skladby. Účinkuje pěvecké sdružení Magnificat, sólisté, orchestr katedrály, řídí Petr Kolař. Vstupné dobrovolné.

- Příští neděli zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Černé Hory. První zastavení stojí na okraji přístupové silnice do Černé Hory od Blanska. Sraz na začátku křížové cesty cca ve 14:45 hod.

- Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začíná se v 8:30 hodin v katedrále. Informace o programu setkání je možné najít na internetu. Obvyklá ranní mše svatá v kapli v sobotu nebude.