4. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 11.03.2018 – 4. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 18.03.2018 – 5. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a tvoření pro holky. Biblická hodina nebude.

- Zveme všechny na probíhající postní duchovní obnovu farnosti. Tento pátek bude poslední promluva, tentokrát o závisti a lakomství a hostem bude otec Jaroslav Čupr. V 18:30 hod. zazní promluva a po ní následuje adorace a příležitost ke zpovědi až do 22:00 hod.

- Dnes navečer v 17:00 hod. bude v katedrále pobožnost křížové cesty. Po ní v 18:00 hod. budou slavnostní zpívané nešpory.  

- Dnes bude zkouška Petrováčku.

- Příští neděli 18. března 2018 se v 17 hodin uskuteční v katedrále postní koncert. Zazní Giovanni Battista Pergolesi STABAT MATER a další známé skladby.

- Už s předstihem upozorňujeme, že na Květnou neděli 25. března 2018 bude změna v obvyklém pořadu bohoslužeb – mše svaté v ten den budou v 7:30 hod. a v 10:00 hod.

- Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy, např.: Jak se vyznat ve svých myšlenkách?; Misionáři ve Východním Timoru; Jak dozrát do identity muže a ženy?; Žít svůj život naplno. Jako přednášející dopoledních přednášek a workshopů přislíbily účast zajímavé osobnosti. Pokud máš čas a chuť, přijeď již v pátek 23. března 2018, od 17.30 hod se uskuteční předprogram (mše svatá, křížová cesta, chvály či muzikál). Přespání z pátka na sobotu pro předem přihlášené účastníky předprogramu zajištěno. Poplatek za nocleh 150 Kč. Pozvěte své kamarády na toto setkání. Podrobnosti k předprogramu, dopoledním skupinám a workshopům a také jízdní řády speciálně vypravených autobusů do Brna budou aktualizovány na webu http://brno.signaly.cz/dcm/

- Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.