3. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 04.03.2018 – 3. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 11.03.2018 – 4. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka a tvoření pro holky. Biblická hodina nebude.

- Zveme všechny na probíhající postní duchovní obnovu farnosti. Každý postní pátek večer v 18:30 hod. zaznívá v katedrále duchovní promluva a po ní následuje adorace a příležitost ke zpovědi až do 22:00 hod. Tento pátek bude řeč o nestřídmosti a hostem bude ještě jednou otec Pavel Kafka.

- Každou postní neděli je v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty. Po ní vždy následuje ještě další program. Dnes odpoledne to bude tzv. farní shromáždění. Pokud vás zajímají farní statistiky za rok 2017 nebo chcete mít lepší přehled o farním finančním hospodaření, tak určitě přijďte.