6. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 11.02.2018 – 6. neděle v mezidobí

Středa – Popeleční středa, den přísného postu – začíná postní doba, doba obrácení a přípravy na Velikonoce. Pro katechumeny je to intenzivní čas přípravy na křest, ostatní věřící se pokáním připravují na obnovu křestního vyznání. Mše svaté na Popeleční středu jsou ráno v 7:30 hod. a večer v 17:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 18.02.2018 – 1. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při mši svaté v 10:30 hod. budou katechumeni celé diecéze přijati otcem biskupem mezi čekatele křtu

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky. Biblická hodina nebude.

- Dnes večer (11. února) budou v 18 hodin zpívané nešpory.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 25. února 2018. Bližší informace a přihlášky na faře, v sakristii a na webových stránkách farnosti.

- Pro požehnané prožití postní doby je k dispozici na stolku v kostele brožurka Malý průvodce postní dobou za cenu 5 Kč.

- Zveme všechny na postní duchovní obnovu farnosti. V letošním roce bude probíhat v trochu jiné podobě. Každý postní pátek večer v 18:30 hod. zazní v katedrále duchovní promluva a po ní bude následovat adorace. Promluvy, kterých se postupně zhostí různí petrovští kněží, budou na téma Jak vyléčit sedm nemocí duše?

- Každou postní neděli je v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty. Pobožnost křížové cesty je také vždy v pátek večer přede mší svatou.

- Dobré manželství není samozřejmost. Proto ve dnech 12. - 18. 2. 2018 probíhá Národní týden manželství, který si klade za cíl posílit vztahy v manželství a podpořit všechny akce a aktivity pro manžele. V rámci bohatého programu můžeme doporučit např. duchovní obnovu s Janem Špilarem v sobotu 17. února 2018 v kině Scala. Za okno svého auta můžete také vložit manželskou SPZ, která obsahuje jména a délku trvání manželství (k vyzvednutí v sakristii).

 

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Slovo biskupa Vojtěcha

Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2018/2019 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2018.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch