5. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 04.02.2018 – 5. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Scholastiky, panny

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 11.02.2018 – 6. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců.

- Kvůli jarním prázdninám nebude pravidelný páteční program pro děti a dospělé, pouze mše svatá.

- Příští neděli budou v 18 hodin večer zpívané nešpory.

- Chceme poděkovat všem, kteří se zasloužili o krásný a požehnaný průběh farního plesu.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 25. února 2018. Bližší informace a přihlášky na faře, v sakristii a na webových stránkách farnosti.