4. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 28.01.2018 – 4. neděle v mezidobí

Středa – Památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek Uvedení Páně do chrámu (průvod a žehnání svíček-hromniček)

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 04.02.2018 – 5. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců.

- Kvůli pololetním prázdninám nebude pravidelný páteční program pro děti a dospělé, pouze mše svatá.

- Jste srdečně zváni na společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 3. února 2018. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii. Budou vítány všechny příspěvky do tomboly.

- Chceme poděkovat všem, kteří se zasloužili o krásný a požehnaný průběh farního dětského karnevalu.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 25. února 2018. Bližší informace a přihlášky na faře.