2. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 14.01.2018 – 2. neděle v mezidobí

Středa – Památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. My se na tento úmysl budeme modlit zvláště v neděli 21. ledna.

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 21.01.2018 – 3. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla zve na slavnostní zpívané nedělní nešpory v neděli 14. ledna 2018 v 18 hodin.

- Ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé.

- Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 27. ledna od 14 hodin na Cyrilometodějské církevní základní škole na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese až přímo na karneval.

- Jste srdečně zváni na společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 3. února 2018. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana.