Slavnost Zjevení Páně

dne .

Farní ohlášky – 07.01.2018 – Slavnost Zjevení Páně

Pondělí – Svátek Křtu Páně

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 14.01.2018 – 2. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé.

- Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 27. ledna 2018.

- Jste srdečně zváni na společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 3. února 2018. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana.

- Centrum pro rodinu a sociální péči zve na Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 13. ledna 2018 od 9 do 14 hodin v budově centra na Biskupské 7. Mše svatá bude slavena v kapli katedrály.