Svátek Svaté rodiny

dne .

Farní ohlášky – 31.12.2017 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi, 10:30 – slavnostní mše svatá (biskup Pavel Konzbul) Pozor, na Nový rok není ranní latinská mše svatá

Úterý – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den (kromě Nového roku) je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 07.01.2018 – Slavnost Zjevení Páně

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- V pondělí 1. ledna 2018 jste zváni na Novoroční koncert, který se uskuteční v katedrále od 16:30 hod. Účinkují Magdaléna a Štěpán Graffovi (housle) a Petr Kolař (varhany).

- V úterý 2. ledna bude ve 14:30 pontifikální mše svatá s požehnáním Tříkrálovým koledníkům.

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti, ministrantská schůzka, tvoření pro holky i biblická hodina pro dospělé.

- V sobotu 6. ledna proběhne farní cesta do Třeště na prohlídku betlémů. Sraz v 9:00 hodin u katedrály.

- Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 27. ledna 2018.

- Jste srdečně zváni na společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 3. února 2018. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii od 7. ledna 2018.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání.