3. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 17.12.2017 – 3. neděle adventní

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., ve středu navíc v 6:00 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

- Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále tento týden ve čtvrtek a v pátek hodinu a půl před večerní mší svatou 16:00-17:30, v pátek ještě navíc během Nikodémovy noci 20-22 h.

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek náboženství pro děti. Nebude biblická hodina.

- Také tento týden budou v katedrále ve středu ráno roráty. Začátek je opět v 6:00 hod. Po mši svaté si můžete dát rychlou snídani na faře.

- Uprostřed kostela můžete přispět na naše dvě adoptované dívky v Keni: Modestu a Loice. Na jejich studium, ubytování a jídlo přispíváme ročně celkem 24.300.- Kč. Dnes probíhá také adventní jarmark, při kterém se budou před kostelem nabízet drobné farní výrobky. Výtěžek bude rovněž na adoptované dívky.

 

Příští neděle – 24.12.2017 – 4. neděle adventní a zároveň Štědrý den

ranní adventní bohoslužby:

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi

Pozor, nebude mše svatá v 10:30 hod.

vánoční bohoslužby

16:00 – první vánoční bohoslužba, zvláště pro rodiny s dětmi, při ní zazpívá dětská schola Petrováček.

24:00 – slavnostní půlnoční mše svatá, kterou bude celebrovat otec generální vikář Jiří Mikulášek. Zazní tradiční vánoční koledy v podání katedrálních žesťů a dómské scholy. Petrovští farníci si mohou na tuto půlnoční bohoslužbu vyzvednout místenky v sakristii.

Podrobnosti o všech vánočních bohoslužbách a koncertech najdete na nástěnce, v brožurkách a na internetu.