2. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 10.12.2017 – 2. neděle adventní

Středa – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., ve středu navíc v 6:00 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 17.12.2017 – 3. neděle adventní

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Příští neděli při mši svaté v 9 hodin předají skauti do rukou otce biskupa Pavla světlo z Betléma.

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek obvyklý program.

- Také tento týden budou v katedrále ve středu ráno roráty. Začátek je opět v 6:00 hod. Po mši svaté si můžete dát rychlou snídani na faře.

- V sobotu 16. prosince bude v naší katedrále třetí a zároveň poslední z cyklu adventních koncertů. Začátek je v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Podrobnější informace o programu si můžete přečíst na plakátku.

- Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla zve dnes v neděli 10. prosince 2017 v 18:00 hodin na slavnostní zpívané nedělní nešpory při příležitosti oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

- Uprostřed kostela můžete přispět na naše dvě adoptované dívky v Keni: Modestu a Loice. Na jejich studium, ubytování a jídlo přispíváme ročně celkem 24.300.- Kč. Příští neděli se uskuteční také adventní jarmark, při kterém se budou nabízet drobné farní výrobky. Výtěžek bude rovněž na adoptované dívky.

- Ve farní kavárně se prosím zapište do nové tabulky služeb.