1. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 03.12.2017 – 1. neděle adventní

Čtvrtek – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, průvod světla vychází z Denisových sadů v 17:20 hod., slavnostní mše svatá v katedrále v 17:30 hod., Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod., ve středu navíc v 6:00 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 10.12.2017 – 2. neděle adventní

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Po celý týden bude obvyklý farní program.

- Letošní Průvodce adventem je dostupný také všem uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aplikaci lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.

- Pro adventní dobu jsou typické také roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále budou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře.

- V sobotu 9. prosince bude v naší katedrále druhý z cyklu adventních koncertů. Začátek je v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Podrobnější informace o programu si můžete přečíst na plakátku.

- Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve v neděli 10. prosince 2017 v 18:00 hodin na slavnostní zpívané nedělní nešpory při příležitosti oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

- Advent je také spojen s dobročinností. Letos si chceme připomenout naše dvě adoptované dívky v Keni. Na jejich studium, ubytování a jídlo přispíváme ročně celkem 24.300.- Kč. Přispět můžete během adventu do kasičky na stolku uprostřed kostela.

Modesta má 11 let a byla farností adoptována v roce 2013. Rodiče zemřeli a Modesta a její dva sourozenci zůstali bez nikoho, kdo by je živil a posílal do školy. Ujala se jich proto nevlastní matka, která se stará ještě o vlastní děti. Celkem tedy má doma 8 dětí. Živí se prodejem zeleniny, ale její příjem je malý a nestačí na zajištění základních potřeb pro všechny. Modesta se proto přestěhovala do sirotčince na Ostrově Naděje a tady začala chodit do školy.

Loice má 16 let a byla adoptována v roce 2011. Otec Loise zemřel v r. 1999. Dívka žije na ostrově Rusinga na Viktoriině jezeře s matkou, která prodává ryby a vydělá asi 500 Ksh (cca 125 Kč). Loise má ještě 3 sourozence. Loise je pilná a ráda hraje fotbal. Rodina žije ve dvou místnostech v hliněném domku, kde vaří na dříví, svítí petrolejkou a vodu nosí z jezera.