Slavnost Ježíše Krista Krále

dne .

Farní ohlášky – 26.11.2017 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Čtvrtek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 03.12.2017 – 1. neděle adventní

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude příprava dospělých na křest a biřmování.

- V pátek bude obvyklý večerní program: náboženství pro děti, spolčo pro druhý stupeň, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka, biblická hodina, tvoření pro holky, Nikodémova noc.

- V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hod. jste zváni na slavnostní bohoslužbu ke 240. výročí založení naší diecéze. Při této bohoslužbě Bohu poděkujeme za všechny dary, které jsme obdrželi my i naši předkové během dějin naší diecéze. Ta byla založena 5. prosince 1777 papežem Piem VI.

- Blíží se advent:

  • K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.
  • Srdečně zveme na vyrábění adventních věnců ve středu 29.11. od 18 hodin ve farním sále. Větvičky budou připraveny, nějaký materiál si prosím přineste s sebou. Zájemce prosíme, aby se zapsali v sakristii nebo se přihlásili mailem.
  • Požehnání adventních věnců bude na 1. neděli adventní 3.12. V ten den na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš.
  • V sobotu 2. prosince bude v naší katedrále první z cyklu adventních koncertů. Při těchto koncertech budou vystupovat sbory z různých koutů naší republiky. Začátek je v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
  • Během adventu bude putovat po našich rodinách sousoší Josefa, Marie a Ježíška z petrovského betléma. Rodina, která by měla zájem o tuto farní adventní aktivitu, se může napsat v sakristii do připravené tabulky. Potřebujeme 21 rodin. Rodina se ve vhodnou dobu během dne setká a pomodlí u Ježíška a pak ho zas další den předá další rodině.