33. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 19.11.2017 – 33. neděle v mezidobí

Úterý – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Památka sv. Ondřeje Dũng-Laca, kněze, a druhů, vietnamských mučedníků, Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 26.11.2017 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi (otec generální vikář Jiří Mikulášek) 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Na přání papeže Františka dnes slavíme 1. Světový den chudých. Poselství Svatého otce k tomuto dni si můžete přečíst na internetových stránkách biskupství. Zároveň je dnes Den Bible, sbírka bude věnována na biblické dílo.

- Ve čtvrtek bude příprava dospělých na křest a biřmování.

- V pátek bude obvyklý večerní program: náboženství pro děti, spolčo pro druhý stupeň, mše svatá pro děti, ministrantská schůzka, biblická hodina, tvoření pro holky, Nikodémova noc.

- Pracovní příležitosti. Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: pastorační asistentk(ka) pro oblast katecheze v brněnské diecézi s pracovištěm v Brně na Diecézním katechetickém centru. Centrum pro rodinu a sociální péči Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „Koordinátor pastoračních programů a pečující osoba v klubu Hyperáček (odpolední dětský klub pro neklidné a hyperaktivní děti)“.

- V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hod. jste zváni na slavnostní bohoslužbu ke 240. výročí založení naší diecéze.

- Blíží se advent:

  • K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.
  • Srdečně zveme na vyrábění adventních věnců ve středu 29.11. od 18 hodin ve farním sále.
  • Velmi doporučujeme Adventní duchovní obnovu s Vojtěchem Kodetem, která se uskuteční v sobotu 9. prosince v kině Scala. Je nutné se co nejdřív přihlásit přes internetový formulář Nadačního fondu Credo.
  • Požehnání adventních věnců bude na 1. neděli adventní 3.12. V ten den na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš.