32. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 12.11.2017 – 32. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Anežky České, panny

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Památka sv. Alžběty Uherské, Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 19.11.2017 – 33. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání třicátníků a ve čtvrtek příprava dospělých na křest a biřmování.

- V pátek 17. listopadu nebude kvůli státnímu svátku obvyklý večerní program, ale pouze mše svatá a Nikodémova noc.

- V sobotu 18. listopadu 2017 proběhne v katedrále večer v 19:15 hod. modlitba za oběti napoleonských válek v rámci připomínky 212. výročí příjezdu a pobytu císaře Napoleona v Brně. Více na www.napoleonvbrne.cz

- K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích. Na výzvu zaslat svoje fotografie odpovědělo 38 převážně amatérských fotografů a k vidění je 61 jejich vybraných snímků. Na nich je zachycena katedrála svatých Petra a Pavla jako první chrám diecéze a život v jednotlivých farnostech. Výstavu bude možné zhlédnout v katedrále od 12. listopadu do 15. prosince 2017.