31. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 05.11.2017 – 31. neděle v mezidobí

Čtvrtek – Svátek Posvěcení lateránské baziliky, zároveň poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Sobota – Památka sv. Martina, biskupa

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 12.11.2017 – 32. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek bude příprava dospělých na křest a biřmování.

- V pátek bude obvyklý program: náboženství pro děti, spolčo pro druhý stupeň, ministrantská schůzka, tvoření pro holky a biblická hodina pro dospělé.

- Srdečně zveme na koncert u příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze, který se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 v 19:30 hod. Zazní Requiem W. A. Mozarta a zároveň si připomeneme zesnulé osobnosti naší diecéze. Zakoupením vstupenky nebo propagací můžete podpořit naši farnost.

- V sobotu 11. listopadu 2017 proběhne v katedrále dopoledne v 10:00 hod. slavnostní požehnání nového ročníku Svatomartinských vín.