30. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 29.10.2017 – 30. neděle v mezidobí

Středa – Slavnost Všech svatých, mše svaté v 7:30 a v 17:30 hod.

Čtvrtek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, zároveň poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod. (rovněž ráno v 7:30 hod.)

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Sobota – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 05.11.2017 – 31. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

- Ve středu bude setkání třicátníků a ve čtvrtek příprava dospělých na křest a biřmování.

- V pátek bude obvyklý program: náboženství pro děti, spolčo pro druhý stupeň, ministrantská schůzka, tvoření pro holky a biblická hodina pro dospělé.

- Už dnes Vás zveme na koncert u příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze, který se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 v 19:30 hod. Zazní Requiem W. A. Mozarta a zároveň si připomeneme zesnulé osobnosti naší diecéze. Zakoupením vstupenky nebo propagací můžete podpořit naši farnost.

- Nadační fond Credo srdečně zve na duchovní obnovu s Františkou Böhmovou (nejen) pro manžele s názvem Krize a naděje v manželství. Uskuteční se v sobotu 4.11.2017 v kině Scala. Informace v kostele na plakátku a na internetu.

- Diecézní charita Brno hledá pro Charitní ošetřovatelskou službu zdravotní sestry na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Zdravotní sestry poskytují odborné zdravotní výkony u pacientů v jejich domácnosti. Informace na internetu.