29. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 22.10.2017 – 29. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Sobota – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 29.10.2017 – 30. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Dnes slavíme Světový den modliteb za misie – tzv. Misijní neděli. Svou finanční podporu misiím můžete odevzdat při sbírkách během bohoslužeb. Za dobrovolný příspěvek se budou také rozdávat před katedrálou sladké dobroty, především misijní štrúdl, který v pátek napekly děti společně s našimi katechetkami a některými rodiči. Všem dárcům Pán Bůh zaplať a stejně tak i všem organizátorům misijní neděle.

- Ve čtvrtek bude příprava dospělých na křest a biřmování.

- Kvůli podzimním prázdninám v pátek nebude náboženství pro děti, ani spolčo, ani ministrantská schůzka ani biblická hodina pro dospělé.

- Ve čtvrtek 26. října 2017 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

- Od středy 25. října je možné při návštěvě hřbitova získat plnomocné odpustky pro duše v očistci