27. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 08.10.2017 – 27. neděle v mezidobí

Středa – Nez. památka sv. Jana XXIII., papeže

Čtvrtek – Nez. památka sv. Radima, biskupa, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 15.10.2017 – 28. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek v 18:30 hod. příprava dospělých na křest a biřmování.

- V pátek od 16:30 hod. pravidelná výuka náboženství a spolčo pro druhý stupeň, v 17:30 hod. mše svatá pro děti, po ní biblická hodina a ministrantská schůzka.

- Dnes po mši svaté (9:00) zkouška Petrováčku.