24. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 17.09.2017 – 24. neděle v mezidobí

Středa – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga  a druhů, mučedníků

Čtvrtek – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 24.09.2017 – 25. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Ve středu 20. září v 18:30 hod. bude první setkání třicátníků. Jsou pozváni i ti, kteří byli letos jako dospělí pokřtěni a biřmováni.

- Ve čtvrtek 21. září se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Na programu budou skladby v podání Martina Jakubíčka a Pěveckého sdružení Magnificat pod vedením Petra Kolaře. Koncert začíná v 19:30 hod. a dobrovolné vstupné je věnováno na Hospic sv. Alžběty v Brně.

- Začátek vyučování náboženství. Tento pátek 22. 9. začíná vyučování náboženství na naší petrovské faře. Začátek v 16:30 hod. V tento den začínají také bohoslužby pro děti, schůzky ministrantů a biblické hodiny pro dospělé. Letos poprvé bude v pátek také spolčo pro děti 2. stupně ZŠ.

- Ve čtvrtek 14. září začala příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Ještě je stále možné se přihlásit.

- Také letos bude probíhat Kavárna maminek - setkání pro maminky s malými dětmi. Každou středu v 9:30 hod. ve farním sále. Náplní je modlitba, hry i popovídání.

- Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz).

- Kurz Alfa. Pohybujete se také mezi nekřesťany? Máte mezi přáteli takové, kteří se ptají po smyslu života, hledají Boha různými cestami? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Pozvěte je na kurz Alfa, aby se mohli seznámit se základy praktického křesťanství a živým křesťanským společenstvím. Podzimní kurz Alfa začne 5. října 2017 v 19 hodin při kostele u jezuitů. Své přátele můžete i doprovodit. Čeká Vás teplá večeře, uvítání, přednáška, káva a zákusek, a poté diskuse ve skupinkách o tématu večera. Uvítáme přihlášení předem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (další kontakty na letáčku na nástěnce). Účast je zdarma.