23. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 10.09.2017 – 23. neděle v mezidobí

Úterý – Jména Panny Marie

Středa – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Čtvrtek – Svátek Povýšení svatého kříže, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Památka Panny Marie Bolestné, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – Památka sv. Ludmily, mučednice

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 17.09.2017 – 24. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- Ve čtvrtek 14. září se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Koncert začíná v 19:30 hod. a dobrovolné vstupné je věnováno na hospic.

- Začátek školního roku připomíná také začátek vyučování náboženství. I v nadcházejícím školním roce 2017/2018 bude náboženství na petrovské faře opět v pátek v 16:30 hod. První setkání bude 22. 9. (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farních internetových stránkách. Vyučování náboženství na Bakalce bude opět v pondělí s panem kaplanem otcem Jiřím jako minulý rok.

- Ve čtvrtek 14. září začne příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Informace a přihlášky na faře.

- Všichni jsou srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály příští neděli 17. září 2017. Program:

10:15 – přivítání sochy Panny Marie Fatimské

10:30 – mše svatá, celebruje diecézní poutní referent R. D. Milan Vavro

12:00 – blok modliteb a meditací farností, hnutí a komunit

15:00 – program slavnostního setkání diecéze v katedrále, růženec světla

16:30 – hlavní mše svatá, celebruje pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul

18:00 – slavnostní průvod se sochou Panny Marie