22. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 03.09.2017 – 22. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Svátek Narození Panny Marie, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 10.09.2017 – 23. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 – mše svatá

Další informace:

- V pondělí 4. září 2017 v 8:30 hod. bude biskup Pavel Konzbul slavit v katedrále mši svatou na zahájení školního roku Biskupského gymnázia.

- Ve středu před večerní mší svatou bude modlitba za mír a svobodu.

- V pátek 8. září 2017 se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Mrákotíně. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále, jejíž hudební doprovod bude tvořen z tábornických písní. Prosíme zpěvníky s sebou! Poté se děti i táboroví vedoucí přesunou na faru, kde bude připraven společný program (cca do 19:30) složený např. z chutné večeře, fotografických vzpomínek, z rozcvičkové choreografie, společné hry atd.

- Začátek školního roku připomíná také začátek vyučování náboženství. I v nadcházejícím školním roce 2017/2018 bude náboženství na petrovské faře opět v pátek v 16:30 hod. První setkání bude 22. 9. (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo na farních internetových stránkách. Vyučování náboženství na Bakalce bude opět v pondělí s panem kaplanem otcem Jiřím jako minulý rok.

- Ve čtvrtek 14. září začne příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křest, svaté přijímání, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Předejte, prosím, tuto informaci případným zájemcům. Informace a přihlášky na faře.