21. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 27.08.2017 – 21. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Úterý – Památka Umučení svatého Jana Křtitele

Čtvrtek – poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 03.09.2017 – 22. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá 10:30 – mše svatá

Další informace:

-         Příští neděli při mši svaté v 9:00 hod. budeme žehnat všem školákům a studentům. Mohou si přinést svoje aktovky. Také opět zahájíme nedělní povídání pro školní děti.