20. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 20.08.2017 – 20. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Pia X., papeže

Úterý – Památka Panny Marie Královny

Čtvrtek – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola, poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod.

Pátek – Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Prázdninový režim:

-         každý den mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou pouze ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 27.08.2017 – 21. neděle v mezidobí

7:30 – latinská mše svatá 9:00 – mše svatá 10:30 – mše svatá

Další informace:

-         Srdečně zveme na další koncert v rámci cyklu Petrovské varhanní léto. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 24. srpna v 19:30 hod. Bližší program najdete na letáčcích a na internetu.

-         Na konci prázdnin, v termínu 28.-31.8., je plánován čtyřdenní výlet pro naši farní mládež od 12 let. Informace u faráře.